Kalender

2017

Detta år kommer jag endast att ha några få Retreat och medverka på någon enstaka festival då mitt fokus ligger på skapandet av min nya musiksida.

This year I will hold only a few Retreats and contribute on very few festivals as my focus is on creating my new music webpage.

Januari

5-8                  Sound Goddesses and Faeries TrettonehelgsRetreat med Yoga, Mantras & magi!

Februari


Mars

24-26              Retreat MånMedicin vid Vårdagjämning på Fredsro i Gästrike Hammarby

April

Maj

11-14                 Retreat in Denmark – Sacred Singing Soul walking with WombWisdom

25-28               WombYoga and Sacred Sound at Sacred Womb Festival at Ängsbacka

Juni


Juli


Augusti

7-11                 Tjejläger tillsammans med Petra Smyth på 4Hgård i Järbo

September

15-17              Goddess Retreat – Pure Pleasure at Fredsro – Gästrike Hammarby


Oktober


November


December


2016

Januari

18                          Start MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

25                          MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

Februari

1                            MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

8                            MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

14                          Alla Hjärtans Ljudhealingsmeditation i Gästrike Hammarby

15                          MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

22                          MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

27                          Sacred Sound Yoga 12-17 på Yantrastudio i Ljusdal

27                          Magisk Kristall och Ljudhealingsmeditation 19-21 i Ljusdal

29                          MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

Mars

7                            MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

14                          MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

20                         VårdagjämningsCirkel för Kvinnor 17-ca 20.30 i Gästrike Hammarby

21                          MjukYoga 16.30-17.30 Kulturskolans lokaler i Sandviken

28                         Magisk Ljudmeditation 18.30-20 i Gästrike Hammarby

April

16                          Tantra för Kärlekspar i Gästrike Hammarby 11-18

30                          Sacred Sound – Ljudmedvetenhet i Gästrike Hammarby 12-17

Maj

5-6                        MånMedicinCirkel – Womb Wisdom på Herrgården i Gästrike Hammarby

7-8                        StillhetsRetreat på Herrgården i Gästrike Hammarby

Juni

20                          SommarsolståndsCeremoi i Gästrike Hammarby

Juli

8-10                      Musik och workshops på Natural High Festival i Finland

23-29                    Medverkar med Yoga och Musik på Yogafestivalen www.angsbacka.se

Augusti

8-12                      Tjejläger tillsammans med Petra på 4Hgård i Järbo www.tjejläger.n.nu

September

5                             Start MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

12                           MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

19                           MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

26                           MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

31-2 okt                 MånMedicinCirkel – Womb Wisdom på Herrgården i Gästrike Hammarby

Oktober

3                             MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

10                           MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

17                           MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

24                           MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

28-30                     MånMedicinCirkel – Womb Wisdom på Herrgården i Gästrike Hammarby

31                           MjukYoga 16.30-17.30  i Sandviken

November

7                            Sista Mjukyoga 16.30-17.30  i Sandviken

17-20                     Retreat i Stillhet och Tystnad på Mundekulla tillsammans med Ninna & Susanne

December

9-11                     Stilllhet och tystnad - Retreat på Fredsro i Herrgårdenmer info snart

Ledsen, det är inte möjligt att kommentera.