Välkommen

Välkommen hit önskar jag – Mahima

Mitt företag heter Helhetsrytm – rytmen är följsamheten och helheten är livet…

För mig är en helhetssyn på oss själva och allt omkring oss oerhört viktigt och i min framtidsvision så lever vi enligt gammal indiantradition – att tänka 7 generationer framåt…

Ljud, musik och meditationer av olika slag är det jag brinner för…

Min önskan är att alla ska våga upptäcka och dela med sig av sin gåva…

Om Du vill stödja mitt arbete genom att donera tryck på knappen nedan. Tack :-)Ledsen, det är inte möjligt att kommentera.